FANDOM


S'utilitza per a tots els anys coneguts que tenen un significat per a l'univers de Bola de Drac. Per a la llista completa, veure la pàgina de la línia de temps.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.